Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, tel.: 581 110 592, e-mail: info@2pir.eu


Wskazówka – zadania bez numeracji w niektórych testach wyszukasz na przykład pod numerem 1. itd.

MATEMATYKA 6. KLASA wydanie 2. (od 1. 9. 2020)
Wpisz stronę i numer zadania
strona w zeszycie numer zadania
TV Graphics 2020