Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, tel.: 583 212 435, e-mail: info@2pir.eu


Pracovní sešity do matematiky pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia

Vstup do elektronické podoby PS - příklady převedeny do pdf. souborů.

Dle doporučených osnov MŠMT ČR

Pracovní sešit pro 6. ročník dle osnov MŠMT Pracovní sešit pro 7. ročník dle osnov MŠMT
Pracovní sešit pro 8. ročník dle osnov MŠMT Pracovní sešit pro 9. ročník dle osnov MŠMT

Vydání č. 1


TV Graphics 2014